You are here

Biblio

Export 38 results:
Filters: Author is Eda, Goki  [Clear All Filters]
2017
Chemical Stabilization of 1T ' Phase Transition Metal Dichalcogenides with Giant Optical Kerr Nonlinearity, Tan, Sherman J. R., Abdelwahab Ibrahim, Ding Zijing, Zhao Xiaoxu, Yang Tieshan, Loke Gabriel Z. J., Lin Han, Verzhbitskiy Ivan, Poh Sock Mui, Xu Hai, et al. , J. Am. Chem. Soc., 02/2017, Volume 139, Number 6, p.2504–2511, (2017)
Determination of Crystal Axes in Semimetallic T'-MoTe2 by Polarized Raman Spectroscopy, Wang, Junyong, Luo Xin, Li Shisheng, Verzhbitskiy Ivan, Zhao Weijie, Wang Shunfeng, Quek Su Ying, and Eda Goki , Adv. Funct. Mater., 04/2017, Volume 27, Number 14, (2017)
Significantly enhanced optoelectronic performance of tungsten diselenide phototransistor via surface functionalization, Lei, Bo, Hu Zehua, Xiang Du, Wang Junyong, Eda Goki, Han Cheng, and Chen Wei , Nano Res., 04/2017, Volume 10, Number 4, p.1282–1291, (2017)
Thermal dissociation of inter-layer excitons in MoS2/MoSe2 hetero-bilayers (vol 9, pg 6674, 2017), Mouri, Shinichiro, Zhang Wenjin, Kozawa Daichi, Miyauchi Yuhei, Eda Goki, and Matsuda Kazunari , Nanoscale, 06/2017, Volume 9, Number 22, p.7686–7686, (2017)
Thermal dissociation of inter-layer excitons in MoS2/MoSe2 hetero-bilayers, Mouri, Shinichiro, Zhang Wenjing, Kozawa Daichi, Miyauchi Yuhei, Eda Goki, and Matsuda Kazunari , Nanoscale, 05/2017, Volume 9, Number 20, p.6674–6679, (2017)
Two-step fabrication of single-layer rectangular SnSe flakes, Jiang, Jizhou, Wong Calvin Pei Yu, Zou Jing, Li Shisheng, Wang Qixing, Chen Jianyi, Qi Dianyu, Wang Hongyu, Eda Goki, Chua Daniel H. C., et al. , 2D Mater., 06/2016, Volume 4, Number 2, p.021026, (2017)
2016
Discovery of a new type of topological Weyl fermion semimetal state in MoxW1 (-) Te-x(2), Belopolski, Ilya, Sanchez Daniel S., Ishida Yukiaki, Pan Xingchen, Yu Peng, Xu Su-Yang, Chang Guoqing, Chang Tay-Rong, Zheng Hao, Alidoust Nasser, et al. , Nat. Commun., 12/2016, Volume 7, p.13643, (2016)
Dynamic Structural Evolution of Metal-Metal Bonding Network in Monolayer WS2, Amara, Kiran Kumar, Chen Yifeng, Lin Yung-Chang, Kumar Rajeev, Okunishi Eiji, Suenaga Kazu, Quek Su Ying, and Eda Goki , Chem. Mat., 04/2016, Volume 28, Number 7, p.2308–2314, (2016)
Effect of oxygen and ozone on p-type doping of ultra-thin WSe2 and MoSe2 field effect transistors, Wang, Shunfeng, Zhao Weijie, Giustiniano Francesco, and Eda Goki , Physical Chemistry Chemical Physics, 02/2016, Volume 18, Number 6, p.4304–4309, (2016)
Engineering Bandgaps of Monolayer MoS2 and WS2 on Fluoropolymer Substrates by Electrostatically Tuned Many-Body Effects, Liu, Bo, Zhao Weijie, Ding Zijing, Verzhbitskiy Ivan, Li Linjun, Lu Junpeng, Chen Jianyi, Eda Goki, and Loh Kian Ping , Adv. Mater., 08/2016, Volume 28, Number 30, p.6457–+, (2016)
Evidence for Fast Interlayer Energy Transfer in MoSe2/WS2 Heterostructures, Kozawa, Daichi, Carvalho Alexandra, Verzhbitskiy Ivan, Giustiniano Francesco, Miyauchi Yuhei, Mouri Shinichiro, Neto Castro A. H., Matsuda Kazunari, and Eda Goki , Nano Lett., 07/2016, Volume 16, Number 7, p.4087–4093, (2016)
Exciton-Plasmon Coupling and Electromagnetically Induced Transparency in Monolayer Semiconductors Hybridized with Ag Nanoparticles, Zhao, Weijie, Wang Shunfeng, Liu Bo, Verzhbitskiy Ivan, Li Shisheng, Giustiniano Francesco, Kozawa Daichi, Loh Kian Ping, Matsuda Kazunari, Okamoto Koichi, et al. , Adv. Mater., 04/2016, Volume 28, Number 14, p.2709–2715, (2016)
Giant photoluminescence enhancement in tungsten-diselenide-gold plasmonic hybrid structures, Wang, Zhuo, Dong Zhaogang, Gu Yinghong, Chang Yung-Huang, Zhang Lei, Li Lain-Jong, Zhao Weijie, Eda Goki, Zhang Wenjing, Grinblat Gustavo, et al. , Nature Communications, 05/2016, Volume 7, p.11283, (2016)
Heterointerface Screening Effects between Organic Monolayers and Monolayer Transition Metal Dichalcogenides, Zheng, Yu Jie, Huang Yu Li, Chenp Yifeng, Zhao Weijie, Eda Goki, Spataru Catalin D., Zhang Wenjing, Chang Yung-Huang, Li Lain-Jong, Chi Dongzhi, et al. , Acs Nano, 02/2016, Volume 10, Number 2, p.2476–2484, (2016)
Stable Monolayer Transition Metal Dichalcogenide Ordered Alloys with Tunable Electronic Properties, Tan, Teck L., Ng Man-Fai, and Eda Goki , Journal of Physical Chemistry C, 02/2016, Volume 120, Number 5, p.2501–2508, (2016)
Valence-band electronic structure evolution of graphene oxide upon thermal annealing for optoelectronics, Yamaguchi, Hisato, Ogawa Shuichi, Watanabe Daiki, Hozumi Hideaki, Gao Yongqian, Eda Goki, Mattevi Cecilia, Fujita Takeshi, Yoshigoe Akitaka, Ishizuka Shinji, et al. , Phys. Status Solidi A-Appl. Mat., 09/2016, Volume 213, Number 9, p.2380–2386, (2016)

Pages

Theme inspired by Danetsoft