You are here

Biblio

Export 35 results:
Filters: Author is Jeng, Horng-Tay  [Clear All Filters]
2017
Discovery of Lorentz-violating type II Weyl fermions in LaAlGe, Xu, Su-Yang, Alidoust Nasser, Chang Guoqing, Lu Hong, Singh Bahadur, Belopolski Ilya, Sanchez Daniel S., Zhang Xiao, Bian Guang, Zheng Hao, et al. , Sci. Adv., 06/2017, Volume 3, Number 6, p.e1603266, (2017)
Inter-Layer Coupling Induced Valence Band Edge Shift in Mono-to Few-Layer MoS2, Trainer, Daniel J., Putilov Aleksei V., Di Giorgio Cinzia, Saari Timo, Wang BaoKai, Wolak Mattheus, Chandrasena Ravini U., Lane Christopher, Chang Tay-Rong, Jeng Horng-Tay, et al. , Sci Rep, 01/2017, Volume 7, p.40559, (2017)
Large-Area and High-Quality 2D Transition Metal Telluride, Zhou, Jiadong, Liu Fucai, Lin Junhao, Huang Xiangwei, Xia Juan, Zhang Bowei, Zeng Qingsheng, Wang Hong, Zhu Chao, Niu Lin, et al. , Adv. Mater., 01/2017, Volume 29, Number 3, p.UNSP 1603471, (2017)
Nexus fermions in topological symmorphic crystalline metals, Chang, Guoqing, Xu Su-Yang, Huang Shin-Ming, Sanchez Daniel S., Hsu Chuang-Han, Bian Guang, Yu Zhi-Ming, Belopolski Ilya, Alidoust Nasser, Zheng Hao, et al. , Sci Rep, 05/2017, Volume 7, p.1688, (2017)
Quasiparticle Interference on Cubic Perovskite Oxide Surfaces, Okada, Yoshinori, Shiau Shiue-Yuan, Chang Tay-Rong, Chang Guoqing, Kobayashi Masaki, Shimizu Ryota, Jeng Horng-Tay, Shiraki Susumu, Kumigashira Hiroshi, Bansil Arun, et al. , Phys. Rev. Lett., 08/2017, Volume 119, Number 8, p.086801, (2017)
Type-II Symmetry-Protected Topological Dirac Semimetals, Chang, Tay-Rong, Xu Su-Yang, Sanchez Daniel S., Tsai Wei-Feng, Huang Shin-Ming, Chang Guoqing, Hsu Chuang-Han, Bian Guang, Belopolski Ilya, Yu Zhi-Ming, et al. , Phys. Rev. Lett., 07/2017, Volume 119, Number 2, p.026404, (2017)
2016
Atomic-Scale Visualization of Quantum Interference on a Weyl Semimetal Surface by Scanning Tunneling Microscopy, Zheng, Hao, Xu Su-Yang, Bian Guang, Guo Chen, Chang Guoqing, Sanchez Daniel S., Belopolski Ilya, Lee Chi-Cheng, Huang Shin-Ming, Zhang Xiao, et al. , Acs Nano, 01/2016, Volume 10, Number 1, p.1378–1385, (2016)
Atomic-Scale Visualization of Quasiparticle Interference on a Type-II Weyl Semimetal Surface, Zheng, Hao, Bian Guang, Chang Guoqing, Lu Hong, Xu Su-Yang, Wang Guangqiang, Chang Tay-Rong, Zhang Songtian, Belopolski Ilya, Alidoust Nasser, et al. , Phys. Rev. Lett., 12/2016, Volume 117, Number 26, p.266804, (2016)
Criteria for Directly Detecting Topological Fermi Arcs in Weyl Semimetals, Belopolski, Ilya, Xu Su-Yang, Sanchez Daniel S., Chang Guoqing, Guo Cheng, Neupane Madhab, Zheng Hao, Lee Chi-Cheng, Huang Shin-Ming, Bian Guang, et al. , Physical Review Letters, 02/2016, Volume 116, Number 6, p.066802, (2016)
Discovery of a new type of topological Weyl fermion semimetal state in MoxW1 (-) Te-x(2), Belopolski, Ilya, Sanchez Daniel S., Ishida Yukiaki, Pan Xingchen, Yu Peng, Xu Su-Yang, Chang Guoqing, Chang Tay-Rong, Zheng Hao, Alidoust Nasser, et al. , Nat. Commun., 12/2016, Volume 7, p.13643, (2016)
Drumhead surface states and topological nodal-line fermions in TlTaSe2, Bian, Guang, Chang Tay-Rong, Zheng Hao, Velury Saavanth, Xu Su-Yang, Neupert Titus, Chiu Ching-Kai, Huang Shin-Ming, Sanchez Daniel S., Belopolski Ilya, et al. , Phys. Rev. B, 03/2016, Volume 93, Number 12, p.121113, (2016)
Experimental observation of two massless Dirac-fermion gases in graphene-topological insulator heterostructure, Bian, Guang, Chung Ting-Fung, Chen Chaoyu, Liu Chang, Chang Tay-Rong, Wu Tailung, Belopolski Ilya, Zheng Hao, Xu Su-Yang, Sanchez Daniel S., et al. , 2D Mater., 06/2016, Volume 3, Number 2, p.021009, (2016)
Fermi arc electronic structure and Chern numbers in the type-II Weyl semimetal candidate MoxW1-xTe2, Belopolski, Ilya, Xu Su-Yang, Ishida Yukiaki, Pan Xingchen, Yu Peng, Sanchez Daniel S., Zheng Hao, Neupane Madhab, Alidoust Nasser, Chang Guoqing, et al. , Phys. Rev. B, 08/2016, Volume 94, Number 8, p.085127, (2016)
New type of Weyl semimetal with quadratic double Weyl fermions, Huang, Shin-Ming, Xu Su-Yang, Belopolski Ilya, Lee Chi-Cheng, Chang Guoqing, Chang Tay-Rong, Wang BaoKai, Alidoust Nasser, Bian Guang, Neupane Madhab, et al. , Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 02/2016, Volume 113, Number 5, p.1180–1185, (2016)
Observation of the spin-polarized surface state in a noncentrosymmetric superconductor BiPd, Neupane, Madhab, Alidoust Nasser, M. Hosen Mofazzel, Zhu Jian-Xin, Dimitri Klauss, Xu Su-Yang, Dhakal Nagendra, Sankar Raman, Belopolski Ilya, Sanchez Daniel S., et al. , Nat. Commun., 11/2016, Volume 7, p.13315, (2016)
Prediction of an arc-tunable Weyl Fermion metallic state in MoxW1-xTe2, Chang, Tay-Rong, Xu Su-Yang, Chang Guoqing, Lee Chi-Cheng, Huang Shin-Ming, Wang BaoKai, Bian Guang, Zheng Hao, Sanchez Daniel S., Belopolski Ilya, et al. , Nature Communications, 02/2016, Volume 7, p.10639, (2016)
Signatures of Fermi Arcs in the Quasiparticle Interferences of the Weyl Semimetals TaAs and NbP, Chang, Guoqing, Xu Su-Yang, Zheng Hao, Lee Chi-Cheng, Huang Shin-Ming, Belopolski Ilya, Sanchez Daniel S., Bian Guang, Alidoust Nasser, Chang Tay-Rong, et al. , Physical Review Letters, 02/2016, Volume 116, Number 6, p.066601, (2016)
Signatures of the Adler-Bell-Jackiw chiral anomaly in a Weyl fermion semimetal, Zhang, Cheng-Long, Xu Su-Yang, Belopolski Ilya, Yuan Zhujun, Lin Ziquan, Tong Bingbing, Bian Guang, Alidoust Nasser, Lee Chi-Cheng, Huang Shin-Ming, et al. , Nature Communications, 02/2016, Volume 7, p.10735, (2016)
Spin Polarization and Texture of the Fermi Arcs in the Weyl Fermion Semimetal TaAs, Xu, Su-Yang, Belopolski Ilya, Sanchez Daniel S., Neupane Madhab, Chang Guoqing, Yaji Koichiro, Yuan Zhujun, Zhang Chenglong, Kuroda Kenta, Bian Guang, et al. , Physical Review Letters, 03/2016, Volume 116, Number 9, p.096801, (2016)
A strongly robust type II Weyl fermion semimetal state in Ta3S2, Chang, Guoqing, Xu Su-Yang, Sanchez Daniel S., Huang Shin-Ming, Lee Chi-Cheng, Chang Tay-Rong, Bian Guang, Zheng Hao, Belopolski Ilya, Alidoust Nasser, et al. , Sci. Adv., 06/2016, Volume 2, Number 6, p.UNSP e1600295, (2016)
Three-dimensional Dirac cone carrier dynamics in Na3Bi and Cd3As2, Jenkins, G. S., Lane C., Barbiellini B., Sushkov A. B., Carey R. L., Liu Fengguang, Krizan J. W., Kushwaha S. K., Gibson Q., Chang Tay-Rong, et al. , Phys. Rev. B, 08/2016, Volume 94, Number 8, p.085121, (2016)
Topological Dirac surface states and superconducting pairing correlations in PbTaSe2, Chang, Tay-Rong, Chen Peng-Jen, Bian Guang, Huang Shin-Ming, Zheng Hao, Neupert Titus, Sankar Raman, Xu Su-Yang, Belopolski Ilya, Chang Guoqing, et al. , Phys. Rev. B, 06/2016, Volume 93, Number 24, p.245130, (2016)
Topological nodal-line fermions in spin-orbit metal PbTaSe2, Bian, Guang, Chang Tay-Rong, Sankar Raman, Xu Su-Yang, Zheng Hao, Neupert Titus, Chiu Ching-Kai, Huang Shin-Ming, Chang Guoqing, Belopolski Ilya, et al. , Nature Communications, 02/2016, Volume 7, p.10556, (2016)

Pages

Theme inspired by Danetsoft