You are here

Biblio

Export 671 results:
2014
Interlayer vibrational modes in few-quintuple-layer Bi2Te3 and Bi2Se3 two-dimensional crystals: Raman spectroscopy and first-principles studies, Zhao, Yanyuan, Luo Xin, Zhang Jun, Wu Junxiong, Bai Xuxu, Wang Meixiao, Jia Jinfeng, Peng Hailin, Liu Zhongfan, Quek Su Ying, et al. , Physical Review B, 12/2014, Volume 90, Number 24, p.245428, (2014)
Large magnetoresistance from long-range interface coupling in armchair graphene nanoribbon junctions, Li, Suchun, Son Young-Woo, and Quek Su Ying , Applied Physics Letters, 12/2014, Volume 105, Number 24, p.242413, (2014)
Large Scale Graphene/Hexagonal Boron Nitride Heterostructure for Tunable Plasmonics, Zhang, Kai, Yap Fung Ling, Li Kun, Ng Chang Tai, Li Lin Jun, and Loh Kian Ping , Advanced Functional Materials, 02/2014, Volume 24, Number 6, p.731–738, (2014)
Large Thermoelectricity via Variable Range Hopping in Chemical Vapor Deposition Grown Single-Layer MoS $_\textrm2}$, Wu, Jing, Schmidt Hennrik, Amara Kiran Kumar, Xu Xiangfan, Eda Goki, and Özyilmaz Barbaros , Nano Letters, 05/2014, Volume 14, Number 5, p.2730–2734, (2014)
Lattice Relaxation at the Interface of Two-Dimensional Crystals: Graphene and Hexagonal Boron-Nitride, Lu, Jiong, Gomes Lídia C., Nunes Ricardo W., Neto A. H. Castro, and Loh Kian Ping , Nano Letters, 09/2014, Volume 14, Number 9, p.5133–5139, (2014)
Length-dependent thermal conductivity in suspended single-layer graphene, Xu, Xiangfan, Pereira Luiz F. C., Wang Yu, Wu Jing, Zhang Kaiwen, Zhao Xiangming, Bae Sukang, Tinh Bui Cong, Xie Rongguo, Thong John T. L., et al. , Nature Communications, 04/2014, Volume 5, (2014)
Li Storage and Impedance Spectroscopy Studies on Co3O4, CoO, and CoN for Li-Ion Batteries, Reddy, M. V., Prithvi Gundlapalli, Loh Kian Ping, and Chowdari B. V. R. , {ACS} Applied Materials & Interfaces, 01/2014, Volume 6, Number 1, p.680–690, (2014)
Low temperature photoresponse of monolayer tungsten disulphide, Cao, Bingchen, Shen Xiaonan, Shang Jingzhi, Cong Chunxiao, Yang Weihuang, Eginligil Mustafa, and Yu Ting , Apl Materials, 11/2014, Volume 2, Number 11, p.116101, (2014)
Low thermal conductivity in ultrathin carbon nanotube (2, 1), Zhu, Liyan, and Li Baowen , Scientific Reports, 05/2014, Volume 4, (2014)
Mapping the unconventional orbital texture in topological crystalline insulators, Zeljkovic, Ilija, Okada Yoshinori, Huang Cheng-Yi, Sankar R., Walkup Daniel, Zhou Wenwen, Serbyn Maksym, Chou Fangcheng, Tsai Wei-Feng, Lin Hsin, et al. , Nature Physics, 08/2014, Volume 10, Number 8, p.572–577, (2014)
A Minimal tight-binding model for ferromagnetic canted bilayer manganites, Baublitz, M., Lane C., Lin Hsin, Hafiz Hasnain, Markiewicz R. S., Barbiellini B., Sun Z., Dessau D. S., and Bansil A. , Scientific Reports, 12/2014, Volume 4, p.7512, (2014)
Molten synthesis of ZnO.Fe3O4 and Fe2O3 and its electrochemical performance, Reddy, M. V., Cherian Christie Thomas, Ramanathan Kannan, Jie Kevin Chee Wei, Daryl Tew You Wen, Hao Tan Yi, Adams S., Loh K. P., and Chowdari B. V. R. , Electrochimica Acta, 02/2014, Volume 118, p.75–80, (2014)
Molybdenum disulfide (MoS2) as a broadband saturable absorber for ultra-fast photonics, Zhang, H., Lu S. B., Zheng J., Du J., Wen S. C., Tang D. Y., and Loh K. P. , Optics Express, 03/2014, Volume 22, Number 6, p.7249–7260, (2014)
Nanometer Thick Elastic Graphene Engine, Lee, Jong Hak, Tan Jun You, Toh Chee-Tat, Koenig Steven P., Fedorov V. E., Castro Neto Antonio H., and Özyilmaz Barbaros , Nano Letters, 05/2014, Volume 14, Number 5, p.2677–2680, (2014)
Nanoparticle Dynamics in a Nanodroplet, Lu, Jingyu, Aabdin Zainul, Loh Duane N., Bhattacharya Dipanjan, and Mirsaidov Utkur , Nano Letters, 04/2014, Volume 14, Number 4, p.2111–2115, (2014)
Nanoscale Interplay of Strain and Doping in a High-Temperature Superconductor, Zeljkovic, Ilija, Nieminen Jouko, Huang Dennis, Chang Tay-Rong, He Yang, Jeng Horng-Tay, Xu Zhijun, Wen Jinsheng, Gu Genda, Lin Hsin, et al. , Nano Letters, 12/2014, Volume 14, Number 12, p.6749–6753, (2014)
Nitrogen and Sulfur Codoped Graphene: Multifunctional Electrode Materials for High-Performance Li-Ion Batteries and Oxygen Reduction Reaction, Ai, Wei, Luo Zhimin, Jiang Jian, Zhu Jianhui, Du Zhuzhu, Fan Zhanxi, Xie Linghai, Zhang Hua, Huang Wei, and Yu Ting , Advanced Materials, 09/2014, Volume 26, Number 35, p.6186–6192, (2014)
Nonlinear photoluminescence in atomically thin layered WSe2 arising from diffusion-assisted exciton-exciton annihilation, Mouri, Shinichiro, Miyauchi Yuhei, Toh Minglin, Zhao Weijie, Eda Goki, and Matsuda Kazunari , Physical Review B, 10/2014, Volume 90, Number 15, p.155449, (2014)
Nucleation Dynamics of Water Nanodroplets, Bhattacharya, Dipanjan, Bosman Michel, Mokkapati Venkata R. S. S., Leong Fong Yew, and Mirsaidov Utkur , Microscopy and Microanalysis, 04/2014, Volume 20, Number 02, p.407–415, (2014)
Observation of a three-dimensional topological Dirac semimetal phase in high-mobility Cd3As2, Neupane, Madhab, Xu Su-Yang, Sankar Raman, Alidoust Nasser, Bian Guang, Liu Chang, Belopolski Ilya, Chang Tay-Rong, Jeng Horng-Tay, Lin Hsin, et al. , Nature Communications, 05/2014, Volume 5, (2014)
Observation of quantum-tunnelling-modulated spin texture in ultrathin topological insulator Bi2Se3 films, Neupane, Madhab, Richardella Anthony, Sánchez-Barriga Jaime, Xu SuYang, Alidoust Nasser, Belopolski Ilya, Liu Chang, Bian Guang, Zhang Duming, Marchenko Dmitry, et al. , Nature Communications, 05/2014, Volume 5, (2014)
Observing High-Pressure Chemistry in Graphene Bubbles, Xuan Lim, Candy Haley Yi, Nesladek Milos, and Loh Kian Ping , Angewandte Chemie International Edition, 01/2014, Volume 53, Number 1, p.215–219, (2014)
Optical and electronic structure of quasi-freestanding multilayer graphene on the carbon face of SiC, Santoso, Iman, Wong Swee Liang, Yin Xinmao, Gogoi Pranjal Kumar, Asmara Teguh Citra, Huang Han, Chen Wei, Wee Andrew T. S., and Rusydi Andrivo , Epl, 11/2014, Volume 108, Number 3, p.37009, (2014)
Orbital symmetry fingerprints for magnetic adatoms in graphene, Uchoa, Bruno, Yang Ling, Tsai S. - W., Peres N. M. R., and Neto Castro A. H. , New Journal of Physics, 01/2014, Volume 16, Number 1, p.013045, (2014)
Patterning of graphene with tunable size and shape for microelectrode array devices, Ng, Andrew M. H., Wang Yu, Lee Wong Cheng, Lim Chwee Teck, Loh Kian Ping, and Low Hong Yee , Carbon, 02/2014, Volume 67, p.390–397, (2014)

Pages

Theme inspired by Danetsoft