You are here

Biblio

Export 671 results:
2017
Oxygen Passivation Mediated Tunability of Trion and Excitons in MoS2, Gogoi, Pranjal Kumar, Hu Zhenliang, Wang Qixing, Carvalho Alexandra, Schmidt Daniel, Yin Xinmao, Chang Yung-Huang, Li Lain-Jong, Sow Chorng Haur, Neto Castro A. H., et al. , Phys. Rev. Lett., 08/2017, Volume 119, Number 7, p.077402, (2017)
Phase Transformations in TiS2 during K Intercalation, Tian, Binbing, Tang Wei, Leng Kai, Chen Zhongxin, Tan Sherman Jun Rong, Peng Chengxin, Ning Guo-Hong, Fu Wei, Su Chenliang, Zheng Guangyuan Wesley, et al. , ACS Energy Lett., 08/2017, Volume 2, Number 8, p.1835–1840, (2017)
Phosphorus Nanostripe Arrays on Cu(110): A Case Study to Understand the Substrate Effect on the Phosphorus thin Film Growth, Zhang, Jia Lin, Zhao Songtao, Sun Shuo, Niu Tianchao, Zhou Xiong, Gu Cheng Ding, Han Cheng, Di Yuan Kai, Guo Rui, Wang Li, et al. , Adv. Mater. Interfaces, 07/2017, Volume 4, Number 14, p.1601167, (2017)
Probing local work function of electron emitting Si-nanofacets, Basu, Tanmoy, and Som Tapobrata , Appl. Surf. Sci., 10/2017, Volume 418, p.340–345, (2017)
Quasiparticle Interference on Cubic Perovskite Oxide Surfaces, Okada, Yoshinori, Shiau Shiue-Yuan, Chang Tay-Rong, Chang Guoqing, Kobayashi Masaki, Shimizu Ryota, Jeng Horng-Tay, Shiraki Susumu, Kumigashira Hiroshi, Bansil Arun, et al. , Phys. Rev. Lett., 08/2017, Volume 119, Number 8, p.086801, (2017)
Reversible multi-electron redox chemistry of pi-conjugated N-containing heteroaromatic molecule-based organic cathodes, Peng, Chengxin, Ning Guo-Hong, Su Jie, Zhong Guiming, Tang Wei, Tian Bingbing, Su Chenliang, Yu Dingyi, Zu Lianhai, Yang Jinhu, et al. , Nat. Energy, 07/2017, Volume 2, Number 7, p.17074, (2017)
Ruthenium-Functionalized Hierarchical Carbon Nanocages as Efficient Catalysts for Li-O-2 Batteries, Wang, Liangjun, Lyu Zhiyang, Gong Lili, Zhang Jian, Wu Qiang, Wang Xizhang, Huo Fengwei, Huang Wei, Hu Zheng, and Chen Wei , ChemNanoMat, 06/2017, Volume 3, Number 6, p.415–419, (2017)
Scalable Graphene-Based Membranes for Ionic Sieving with Ultrahigh Charge Selectivity, Hong, Seunghyun, Constans Charlotte, Martins Marcos Vinicius S., Seow Yong Chin, Carrio Juan Alfredo Gu, and Garaj Slaven , Nano Lett., 02/2017, Volume 17, Number 2, p.728–732, (2017)
Second harmonic spectroscopy to optically detect valley polarization in, Hipolito, F., and Pereira Vitor M. , 2D Mater., 09/2017, Volume 4, Number 3, p.039501, (2017)
Second harmonic spectroscopy to optically detect valley polarization in, Hipolito, F., and Pereira Vitor M. , 2D Mater., 06/2017, Volume 4, Number 2, p.021027, (2017)
Si-24: An Efficient Solar Cell Material, Linghu, Jiajun, Shen Lei, Yang Ming, Xu Shuyan, and Feng Yuan Ping , J. Phys. Chem. C, 07/2017, Volume 121, Number 29, p.15574–15579, (2017)
Significantly enhanced optoelectronic performance of tungsten diselenide phototransistor via surface functionalization, Lei, Bo, Hu Zehua, Xiang Du, Wang Junyong, Eda Goki, Han Cheng, and Chen Wei , Nano Res., 04/2017, Volume 10, Number 4, p.1282–1291, (2017)
Single-Layer Ternary Chalcogenide Nanosheet as a Fluorescence-Based "Capture-Release" Biomolecular Nanosensor, , Geldert Alisha, Lai Zhuangchai, Huang Ying, Yu Peng, Tan Chaoliang, Liu Zheng, Zhang Hua, and Lim Chwee Teck , Small, 02/2017, Volume 13, Number 5, (2017)
Stable charge density wave phase in a 1T-TiSe2 monolayer, Singh, Bahadur, Hsu Chuang-Han, Tsai Wei-Feng, Pereira Vitor M., and Lin Hsin , Phys. Rev. B, 06/2017, Volume 95, Number 24, p.245136, (2017)
Supramolecular Structure of the Monolayer Triggers Odd-Even Effects in the Tunneling Rates across Noncovalent Junctions on Graphene, Song, Peng, Thompson Damien, Annadata Harshini V., Guerin Sarah, Loh Kian Ping, and Nijhuis Christian A. , J. Phys. Chem. C, 03/2017, Volume 121, Number 8, p.4172–4180, (2017)
Surface Functionalization of Black Phosphorus via Potassium toward High-Performance Complementary Devices, Han, Cheng, Hu Zehua, Gomes Lídia C., Bao Yang, Carvalho Alexandra, Tan Sherman J. R., Lei Bo, Xiang Du, Wu Jing, Qi Dianyu, et al. , Nano Lett., 07/2017, Volume 17, Number 7, p.4122–4129, (2017)
Synthesis of porous CoMoO4 nanorods as a bifunctional cathode catalyst for a Li-O-2 battery and superior anode for a Li- ion battery, Wang, Liangjun, Cui Xinhang, Gong Lili, Lyu Zhiyang, Zhou Yin, Dong Wenhao, Liu Jia, Lai Min, Huo Fengwei, Huang Wei, et al. , Nanoscale, 2017, Volume 9, Number 11, p.3898–3904, (2017)
Tailoring pores in graphene-based materials: from generation to applications, Yang, Tieshan, Lin Han, Zheng Xiaorui, Loh Kian Ping, and Jia Baohua , J. Mater. Chem. A, 08/2017, Volume 5, Number 32, p.16537–16558, (2017)
Temperature Dependence of Anisotropic Thermal-Conductivity Tensor of Bulk Black Phosphorus, Sun, Bo, Gu Xiaokun, Zeng Qingsheng, Huang Xi, Yan Yuexiang, Liu Zheng, Yang Ronggui, and Koh Yee Kan , Adv. Mater., 01/2017, Volume 29, Number 3, p.UNSP 1603297, (2017)
Thermal dissociation of inter-layer excitons in MoS2/MoSe2 hetero-bilayers (vol 9, pg 6674, 2017), Mouri, Shinichiro, Zhang Wenjin, Kozawa Daichi, Miyauchi Yuhei, Eda Goki, and Matsuda Kazunari , Nanoscale, 06/2017, Volume 9, Number 22, p.7686–7686, (2017)
Thermal dissociation of inter-layer excitons in MoS2/MoSe2 hetero-bilayers, Mouri, Shinichiro, Zhang Wenjing, Kozawa Daichi, Miyauchi Yuhei, Eda Goki, and Matsuda Kazunari , Nanoscale, 05/2017, Volume 9, Number 20, p.6674–6679, (2017)
Transient Clustering of Reaction Intermediates during Wet Etching of Silicon Nanostructures, Aabdin, Zainul, Xu Xiu Mei, Sen Soumyo, Anand Utkarsh, Kral Petr, Holsteyns Frank, and Mirsaidov Utkur , Nano Lett., 05/2017, Volume 17, Number 5, p.2953–2958, (2017)
Tunable and low-loss correlated plasmons in Mott-like insulating oxides, Asmara, Teguh Citra, Wan Dongyang, Zhao Yongliang, Majidi Muhammad Aziz, Nelson Christopher T., Scott Mary C., Cai Yao, Yan Bixing, Schmidt Daniel, Yang Ming, et al. , Nat. Commun., 05/2017, Volume 8, p.15271, (2017)
Tunable terahertz reflection of graphene via ionic liquid gating, Wu, Yang, Qiu Xuepeng, Liu Hongwei, Liu Jingbo, Chen Yuanfu, Ke Lin, and Yang Hyunsoo , Nanotechnology, 03/2017, Volume 28, Number 9, p.095201, (2017)
Tuning the Rectification Ratio by Changing the Electronic Nature (Open-Shell and Closed-Shell) in Donor Acceptor Self-Assembled Monolayers, Souto, Manuel, Yuan Li, Morales Dayana C., Jiang Li, Ratera Imma, Nijhuis Christian A., and Veciana Jaume , J. Am. Chem. Soc., 03/2017, Volume 139, Number 12, p.4262–4265, (2017)

Pages

Theme inspired by Danetsoft