You are here

Biblio

Export 13 results:
Filters: Author is Hsu, Chuang-Han  [Clear All Filters]
2017
Charge Density Waves and the Hidden Nesting of Purple Bronze K0.9Mo6O17, Su, Lei, Hsu Chuang-Han, Lin Hsin, and Pereira Vitor M. , Phys. Rev. Lett., 06/2017, Volume 118, Number 25, (2017)
Discovery of Lorentz-violating type II Weyl fermions in LaAlGe, Xu, Su-Yang, Alidoust Nasser, Chang Guoqing, Lu Hong, Singh Bahadur, Belopolski Ilya, Sanchez Daniel S., Zhang Xiao, Bian Guang, Zheng Hao, et al. , Sci. Adv., 06/2017, Volume 3, Number 6, p.e1603266, (2017)
Effects of Contact Placement and Intra/Interlayer Interaction in Current Distribution of Black Phosphorus Sub-10-nm FET, Luo, Sheng, Lam Kai-Tak, Wang BaoKai, Hsu Chuang-Han, Huang Wen, Yao Liang-Zi, Bansil Arun, Lin Hsin, and Liang Gengchiau , IEEE Trans. Electron Devices, 02/2017, Volume 64, Number 2, p.579–586, (2017)
Large-Area and High-Quality 2D Transition Metal Telluride, Zhou, Jiadong, Liu Fucai, Lin Junhao, Huang Xiangwei, Xia Juan, Zhang Bowei, Zeng Qingsheng, Wang Hong, Zhu Chao, Niu Lin, et al. , Adv. Mater., 01/2017, Volume 29, Number 3, p.UNSP 1603471, (2017)
Nexus fermions in topological symmorphic crystalline metals, Chang, Guoqing, Xu Su-Yang, Huang Shin-Ming, Sanchez Daniel S., Hsu Chuang-Han, Bian Guang, Yu Zhi-Ming, Belopolski Ilya, Alidoust Nasser, Zheng Hao, et al. , Sci Rep, 05/2017, Volume 7, p.1688, (2017)
Stable charge density wave phase in a 1T-TiSe2 monolayer, Singh, Bahadur, Hsu Chuang-Han, Tsai Wei-Feng, Pereira Vitor M., and Lin Hsin , Phys. Rev. B, 06/2017, Volume 95, Number 24, p.245136, (2017)
Type-II Symmetry-Protected Topological Dirac Semimetals, Chang, Tay-Rong, Xu Su-Yang, Sanchez Daniel S., Tsai Wei-Feng, Huang Shin-Ming, Chang Guoqing, Hsu Chuang-Han, Bian Guang, Belopolski Ilya, Yu Zhi-Ming, et al. , Phys. Rev. Lett., 07/2017, Volume 119, Number 2, p.026404, (2017)
2016
Chiral p-wave superconductivity in Sb(111) thin films close to Van Hove singularities, Huang, Jin-Qin, Hsu Chuang-Han, Lin Hsin, Yao Dao-Xin, and Tsai Wei-Feng , Phys. Rev. B, 04/2016, Volume 93, Number 15, p.155108, (2016)
Effects of interlayer interaction in van der Waals layered black phosphorus for sub-10 nm FET, Lam, Kai-Tak, Luo Sheng, Wang BaoKai, Hsu Chuang-Han, Bansil Arun, Lin Hsin, and Liang Gengchiau , 2015 Ieee International Electron Devices Meeting (iedm), 02/2016, (2016)
Signatures of Fermi Arcs in the Quasiparticle Interferences of the Weyl Semimetals TaAs and NbP, Chang, Guoqing, Xu Su-Yang, Zheng Hao, Lee Chi-Cheng, Huang Shin-Ming, Belopolski Ilya, Sanchez Daniel S., Bian Guang, Alidoust Nasser, Chang Tay-Rong, et al. , Physical Review Letters, 02/2016, Volume 116, Number 6, p.066601, (2016)
Signatures of the Adler-Bell-Jackiw chiral anomaly in a Weyl fermion semimetal, Zhang, Cheng-Long, Xu Su-Yang, Belopolski Ilya, Yuan Zhujun, Lin Ziquan, Tong Bingbing, Bian Guang, Alidoust Nasser, Lee Chi-Cheng, Huang Shin-Ming, et al. , Nature Communications, 02/2016, Volume 7, p.10735, (2016)
Spin Polarization and Texture of the Fermi Arcs in the Weyl Fermion Semimetal TaAs, Xu, Su-Yang, Belopolski Ilya, Sanchez Daniel S., Neupane Madhab, Chang Guoqing, Yaji Koichiro, Yuan Zhujun, Zhang Chenglong, Kuroda Kenta, Bian Guang, et al. , Physical Review Letters, 03/2016, Volume 116, Number 9, p.096801, (2016)
Two-dimensional Topological Crystalline Insulator Phase in Sb/Bi Planar Honeycomb with Tunable Dirac Gap, Hsu, Chia-Hsiu, Huang Zhi-Quan, Crisostomo Christian P., Yao Liang-Zi, Chuang Feng-Chuan, Liu Yu-Tzu, Wang BaoKai, Hsu Chuang-Han, Lee Chi-Cheng, Lin Hsin, et al. , Scientific Reports, 01/2016, Volume 6, p.18993, (2016)

Theme inspired by Danetsoft