You are here

Biblio

Export 11 results:
Filters: Author is Jia, Shuang  [Clear All Filters]
2016
Atomic-Scale Visualization of Quantum Interference on a Weyl Semimetal Surface by Scanning Tunneling Microscopy, Zheng, Hao, Xu Su-Yang, Bian Guang, Guo Chen, Chang Guoqing, Sanchez Daniel S., Belopolski Ilya, Lee Chi-Cheng, Huang Shin-Ming, Zhang Xiao, et al. , Acs Nano, 01/2016, Volume 10, Number 1, p.1378–1385, (2016)
Atomic-Scale Visualization of Quasiparticle Interference on a Type-II Weyl Semimetal Surface, Zheng, Hao, Bian Guang, Chang Guoqing, Lu Hong, Xu Su-Yang, Wang Guangqiang, Chang Tay-Rong, Zhang Songtian, Belopolski Ilya, Alidoust Nasser, et al. , Phys. Rev. Lett., 12/2016, Volume 117, Number 26, p.266804, (2016)
Criteria for Directly Detecting Topological Fermi Arcs in Weyl Semimetals, Belopolski, Ilya, Xu Su-Yang, Sanchez Daniel S., Chang Guoqing, Guo Cheng, Neupane Madhab, Zheng Hao, Lee Chi-Cheng, Huang Shin-Ming, Bian Guang, et al. , Physical Review Letters, 02/2016, Volume 116, Number 6, p.066802, (2016)
Signatures of the Adler-Bell-Jackiw chiral anomaly in a Weyl fermion semimetal, Zhang, Cheng-Long, Xu Su-Yang, Belopolski Ilya, Yuan Zhujun, Lin Ziquan, Tong Bingbing, Bian Guang, Alidoust Nasser, Lee Chi-Cheng, Huang Shin-Ming, et al. , Nature Communications, 02/2016, Volume 7, p.10735, (2016)
Spin Polarization and Texture of the Fermi Arcs in the Weyl Fermion Semimetal TaAs, Xu, Su-Yang, Belopolski Ilya, Sanchez Daniel S., Neupane Madhab, Chang Guoqing, Yaji Koichiro, Yuan Zhujun, Zhang Chenglong, Kuroda Kenta, Bian Guang, et al. , Physical Review Letters, 03/2016, Volume 116, Number 9, p.096801, (2016)
Topological nodal-line fermions in spin-orbit metal PbTaSe2, Bian, Guang, Chang Tay-Rong, Sankar Raman, Xu Su-Yang, Zheng Hao, Neupert Titus, Chiu Ching-Kai, Huang Shin-Ming, Chang Guoqing, Belopolski Ilya, et al. , Nature Communications, 02/2016, Volume 7, p.10556, (2016)

Theme inspired by Danetsoft