You are here

Heterointerface Screening Effects between Organic Monolayers and Monolayer Transition Metal Dichalcogenides

TitleHeterointerface Screening Effects between Organic Monolayers and Monolayer Transition Metal Dichalcogenides
Publication TypeJournal Article
AuthorsZheng, Yu Jie, Huang Yu Li, Chenp Yifeng, Zhao Weijie, Eda Goki, Spataru Catalin D., Zhang Wenjing, Chang Yung-Huang, Li Lain-Jong, Chi Dongzhi, Quek Su Ying, and Wee Andrew Thye Shen

Theme inspired by Danetsoft