You are here

New type of Weyl semimetal with quadratic double Weyl fermions

TitleNew type of Weyl semimetal with quadratic double Weyl fermions
Publication TypeJournal Article
AuthorsHuang, Shin-Ming, Xu Su-Yang, Belopolski Ilya, Lee Chi-Cheng, Chang Guoqing, Chang Tay-Rong, Wang BaoKai, Alidoust Nasser, Bian Guang, Neupane Madhab, Sanchez Daniel, Zheng Hao, Jeng Horng-Tay, Bansil Arun, Neupert Titus, Lin Hsin, and Hasan Zahid M.

Theme inspired by Danetsoft