You are here

TOPOLOGICAL MATTER Discovery of a Weyl fermion semimetal and topological Fermi arcs

TitleTOPOLOGICAL MATTER Discovery of a Weyl fermion semimetal and topological Fermi arcs
Publication TypeJournal Article
AuthorsXu, Su-Yang, Belopolski Ilya, Alidoust Nasser, Neupane Madhab, Bian Guang, Zhang Chenglong, Sankar Raman, Chang Guoqing, Yuan Zhujun, Lee Chi-Cheng, Huang Shin-Ming, Zheng Hao, Ma Jie, Sanchez Daniel S., Wang BaoKai, Bansil Arun, Chou Fangcheng, Shibayev Pavel P., Lin Hsin, Jia Shuang, and Hasan Zahid M.

Theme inspired by Danetsoft