You are here

A Weyl Fermion semimetal with surface Fermi arcs in the transition metal monopnictide TaAs class

TitleA Weyl Fermion semimetal with surface Fermi arcs in the transition metal monopnictide TaAs class
Publication TypeJournal Article
AuthorsHuang, Shin-Ming, Xu Su-Yang, Belopolski Ilya, Lee Chi-Cheng, Chang Guoqing, Wang BaoKai, Alidoust Nasser, Bian Guang, Neupane Madhab, Zhang Chenglong, Jia Shuang, Bansil Arun, Lin Hsin, and Hasan Zahid M.

Theme inspired by Danetsoft